9th International Congress of Clinical and Health Psychology in Children and Adolescents

Resultats del projecte Creo el meu futur, del grup de Recerca de la Universitat Ramon Llull, presentats al 9th International Congress of Clinical and Health Psychology in Children and Adolescents, a València. Yvette Xufré Cabanillas i Helena Palao Bertran, magnífiques! Al projecte es comprova que en el cas dels adolescents, hi ha una relació significativa entre la presència de possible selves, PS (objectius a mig termini, amb significat per a la pròpia identitat) i el benestar emocional així com entre aquest i el nombre d’estratègies ben definides per a assolir els PS. És a dir, una forma de potenciar el benestar emocional dels adolescents és ajudar-los a definir cap a quins objectius, coherents amb la pròpia identitat, es volen orientar i acompanyar-los en la concreció d’estratègies pel seu assoliment.
Scroll al inicio